KINDERCOACHING EN SPELTHERAPIE,
EEN INDIVIDUEEL BEGELEIDINGSTRAJECT OM WEER STERKER UIT TE VLIEGEN

Kinderen en ouders terug in hun eigen kracht laten staan, dat is het doel van kindercoaching.
Het is een laagdrempelige individuele begeleiding waarbij we samen op zoek gaan naar wat er nodig is om sterker te staan. Soms heb je even nood aan een veilig nest, een plaats waar je kan landen, waar je alles kan loslaten om daarna weer sterker terug uit te vliegen. Tijdens de coaching kan en mag je er zijn en werken we stap voor stap naar het versterken van jezelf.

Iedereen is anders met als gevolg dat ook elk traject er volledig anders uit zal zien. We bekijken welke methodieken en technieken er het best aansluiten bij de problematiek en je persoonlijkheid. Ik werk vooral via verschillende soorten spel, creatieve en zintuigelijke opdrachten. 

“Een kind heeft honderd talen, maar ze pakken er negenennegentig af”. – Loris Malaguzzi
Er zijn nog zoveel andere manieren om te communiceren dan enkel met woorden. Spel en beeld zijn twee voorbeelden van andere talen. Via deze weg blijf je dichter bij jezelf en zorgt het voor meer duidelijkheid en helderheid.

BEGELEIDING VAN KINDEREN TUSSEN 4 EN 12 JAAR EN HUN OUDERS

Je kan bij mij terecht voor verschillende uiteenlopende moeilijkheden. Rond volgende thema’s kan je bij mij terecht:

VOELEN, GEVOELENS EN GEVOELIGHEID
Je voelsprietjes leren kennen en reguleren, omgaan met en verwerken van een emotionele gebeurtenis, emoties van jezelf en anderen herkennen en begrijpen, …

BEGRIJPEN EN LEREND
faalangst, motivatie, concentratie, huiswerkbegeleiding, leermoeilijkheden, leren leren, ik leer anders, beelddenken, …
specialisatie: de eerste stappen in het lezen en rekenen (eerste leerjaar)

ZELFBEELD EN WERELDBEELD
Vertrouwen in jezelf en anderen, vriendschappen, weerbaarheid, veerkracht, scheidingen, omgaan met broers en zussen,  …

RUST EN ENERGIE
overprikkeling, onrustigheid, boosheid, verdriet

Je kan me ook steeds contacteren voor begeleiding rond een ander thema. Na een gesprekje kunnen we evalueren of ik de begeleiding op me neem of ik je door kan sturen naar een andere hulpverlener.

WERKWIJZE

 1. Intakegesprek
  We gaan dieper in op jullie situatie en de zorgvraag. Dit om zo concreet en helder mogelijk te kunnen starten. We maken een beeld op van hoe we de begeleiding zien. Wanneer we beiden een goed gevoel hebben over het plan van de begeleiding, maken we verdere afspraken.
 2. De eerste 4 sessies
  Ik vind het heel belangrijk om tijd en ruimte te maken voor het vertrouwen tussen mij en het kind. Daarom zullen de eerste sessies vooral in het teken staan van kennismaking, verbondenheid en het aftoetsen van thema’s die bij het kind zelf spelen. Hierdoor zal het hele coachingstraject meer kans hebben op slagen.
 3. Oudergesprek
  Ouders kennen hun kind het beste! Door naar jullie te luisteren en aandacht te geven voor wat jullie belangrijk vinden, kan ik samen met jullie kind het traject doen slagen. Elk kind, elke ouders is anders. Elk gezin is anders. Het hele traject is op maat en moet afgestemd worden met alle partijen. We bespreken wat we opgemerkt hebben zowel ik tijdens de coaching als thuis. Nadien bespreken we samen het vervolgtraject of eventuele doorverwijzing.
 4. Vervolgtraject
  Ik ga met jullie kind aan de slag! Dit is volledig op maat. Hoe ik werk kan je hierboven nog even nalezen. Na 4 sessies met het kind volgt er steeds een oudergesprek.
 5. Evaluatiegesprek
  Het traject wordt afgerond met nog enkele laatste tips en kapstokken. Hier laat ik jullie weer los. Toch mag je me nadien nog steeds mailen, bellen of een terugkom afspraak maken wanneer je voelt dat het nodig is.

IK LEER JULLIE GRAAG KENNEN! CONTACTEER ME VOOR MEER INFORMATIE.
www.praktijknest.be
maria@praktijknest.be